22/12/2013

Xa


           Gió đông đến, nơi miền xa lạnh giá
           Ngó về đây, chốn cũ quá xa xôi
           Nếu bâng khuâng thì gạt bỏ nơi này
           Đừng luyến tiếc, ưu sầu quăng nỗi nhớ.05/12/2013

Dệt sợi thương...

      Đêm lẻ ngày đôi khắp nẻo đường
      Nhịp cầu nhung nhớ gội phong sương
      Sông Ngân Ô Thước bao nhiêu nhịp
      Là bấy nhiêu lần dệt sợi thương

            Dù mưa hay nắng dẫu phong ba
            Thì của người thương mới nhận ra
            Từng sợi tơ lòng giăng ngập lối
            Châu về hiệp phố nỡ ngàn hoa