27/02/2015

Nội tâm              Có đôi lúc bi hài chen chân đến
              Sống nội tâm đừng lụy quá đổi dời
              Giọt lệ rơi khi trạng thái thoái trào
              Dư âm đó phơi khô dòng nước mắt