20/06/2013

Đợi chờ

        Em nói còn lâu – anh sẽ chờ
        Dù cho chữ đợi biến thành mơ
        Cao sơn lưu thủy ôm thương nhớ
        Nước chảy đá mòn dệt sợi tơ
        Từ Thức du tiên trêu Nguyệt Lão
        Sao bằng dáng ngọc khích vu vơ
        Bóng câu vụt thoáng soi khung cửa
        Điểm trắng đầu xanh cũng sẽ chờ!

19/06/2013

Con Cờ

Mải đến bây giờ em vẫn ghen
Cớ sao ngoan cố bước bon chen
Tim tôi đâu phải con cờ nhảy
Cứ thích tô màu vẽ đỏ đen

      Trao nhau ngày ấy trái tim hồng
      Đẹp nhất tình yêu những ước mong
      Cách trở thời gian em chẳng đợi
      Bây giờ muốn được có còn không?

               Phong lưu thực ảo diễn như niêm
               Đã được chẳng dừng muốn múc thêm
               Cái giá đang cầm đâu phải dễ
               Trăng già cô quạnh lạnh từng đêm!

                        Tham lam như thế đủ hay chưa?
                        Miệng lưỡi đề phòng lúc nắng mưa
                        Đừng ngỡ mày râu câu phục vụ
                        Trở cờ không gió húc rào thưa!