28/03/2015

Cẩm Vy


Cùng trường Du lịch Về nguồn Dinh Độc lập và vui chơi giải trí ở Suối Tiên... 
18/03/2015

Hạnh phúc!


Hạnh phúc nào bằng khi con yêu hạnh phúc
Sung sướng nào bằng khi hạnh phúc bên con.07/03/2015

Chiếc lá
                         Trăm hoa đua nở đón xuân sang
                         Chiếc lá có nhau thật ngỡ ngàng?
                         Có phải mùa thu là bất tận
                         Cho đời xoa dịu nỗi miên man?
      

27/02/2015

Nội tâm              Có đôi lúc bi hài chen chân đến
              Sống nội tâm đừng lụy quá đổi dời
              Giọt lệ rơi khi trạng thái thoái trào
              Dư âm đó phơi khô dòng nước mắt