29/10/2013

Con cờ - 2

Chốt dí vào cung tướng khốn cùng
Mũi tên đã gãy mãnh tim rung
Qua sông rẽ trái hay sang phải
Thẳng tiến đừng lui chớ ngại ngùng
Xa mã vòng vèo toan bắt bí
Tượng kỳ tuyệt diệu thoát không trung
Hoành xe tiên cảnh đâu còn nữa
Bồ sĩ ngã nghiêng trúng pháo trùng!

Thiếu phụ

Chiếc lá đêm đông quá lạnh lùng
Một mình sâu thẳm chốn mê cung
Cô đơn nhỏ hạt như sương rụng
Leo lét đèn khuya tối mịt mùng
Thiếu phụ nữa đời say con chữ
Mặc tình thế sự cứ ung dung
Chơ vơ giờ tý mơ chưa trọn
Gà gáy sang canh giấc mộng dừng...

04/10/2013

Bi - Hài

Vỡ kịch bi hài của một đời
Trông xa hạnh phúc lắm người ơi
Ở gần cay đắng chan đau khổ
Trong cuộc nát nhừ vá tả tơi
Đó đạo tào khang nhân quả đáo
Kia đường danh lợi nghĩa tình vơi
Nên chăng nhìn lại cho tường tận
Nhẫn nhịn vì nhau sống trọn đời