30/10/2014

Mặc kệ


                     Ai đã vì ai cứ ngóng trông
                     Mà người chẳng động tiếng tơ lòng
                     Cứ như sắt đá im thin thít
                     Mặc kệ thu tàn gió chớm đông...

28/10/2014

Gửi người trong mộng...                  Như dòng nhật ký của mùa thu
                  Dự định thời gian sẽ bắc du
                  Chắc vững niềm tin xây mộng ước
                  Yên lòng chặc dạ dẹp hiềm thù
                  Ngờ đâu bóng tối can qua quá
                  Quang gánh đoạn trường sửa chữ nhu
                  Em nhé thì thôi đừng trắc ẩn
                  Anh chờ tường tận dẫu thiên thu...


13/10/2014

Giấc mơ...


Mang về từ Ngoc Dung blog


       Giấc mơ khi ghét khi thương
Khi hoang vắng khi lạc đường như yêu
       Có khi viên mãn tịch liêu
Khi chới với rớt then chiều nụ hôn
       Thời gian tích tắc vô hồn
Chuông chùa xa vọng dòng sông ngỡ ngàng
       Chèo êm ả, sóng giăng ngang
Dây lèo lỗi nhịp nước tràn bến xưa
       Duyên là phận, kiếp là thừa
Giật mình mới biết ban trưa một mình...


01/10/2014

TÌM ĐÂULạc bầy mỏi cánh biết tìm đâu
Én nhạn còn xa gấp nỗi sầu
Đảo tiết xuân thu rầu ngọn cỏ
Bao giờ tháng sáu hết mưa ngâu?