04/11/2013

Vệt vôi

        Trọng trường quả táo rụng rời cây
        Mọi vật xoay quanh hấp dẫn này
        Cóc nhái tình lang xa chốn cũ
        Vệt vôi ngọc nữ kéo về ngay
        Lia thia quen chậu muôn đời định
        Giọt nước lạ ao vạn kiếp sầu
        Thác suối ngàn năm chưa đổi hướng
        Lạc đường giây phút nỡ nào thay!