20/03/2013

SAY

Uống chi cho lắm để rồi say
Chén cạn chén vơi chén lại đầy
Lưu Khánh vặn mình quay bảng cấm
Trần Đoàn thông thả giấc nồng say
Hương men kim cổ đầy thi vị
Sương khói bạc tiền mấy kiểu say
Kìa bến tương tư ai khéo vẽ
Đây thuyền no gió đã tình say

15/03/2013

Thuê bao

Tổng đài tự động báo thuê bao...
Quí khách vui lòng gọi lại sau
Điện thoại lịm dần rung nức nỡ
Màn hình tắt ngấm lặng niềm đau
Bên trên nhấp nháy xoay xoay khóa
Phía dưới lượn lờ khoắng khoắng sao
Cái chạm phím gờ toan bấm gọi
Tổng đài lần nữa nói thuê bao...