29/09/2014

LẶNG LẼLặng lẽ dòng đời lớp sóng xô
Phù du lá đổ vụt bên hồ
Dư âm theo gió tan trong nước
Cá lội về đâu lớp sóng xô?