28/03/2015

Cẩm Vy


Cùng trường Du lịch Về nguồn Dinh Độc lập và vui chơi giải trí ở Suối Tiên... 
18/03/2015

Hạnh phúc!


Hạnh phúc nào bằng khi con yêu hạnh phúc
Sung sướng nào bằng khi hạnh phúc bên con.07/03/2015

Chiếc lá
                         Trăm hoa đua nở đón xuân sang
                         Chiếc lá có nhau thật ngỡ ngàng?
                         Có phải mùa thu là bất tận
                         Cho đời xoa dịu nỗi miên man?