15/03/2013

Thuê bao

Tổng đài tự động báo thuê bao...
Quí khách vui lòng gọi lại sau
Điện thoại lịm dần rung nức nỡ
Màn hình tắt ngấm lặng niềm đau
Bên trên nhấp nháy xoay xoay khóa
Phía dưới lượn lờ khoắng khoắng sao
Cái chạm phím gờ toan bấm gọi
Tổng đài lần nữa nói thuê bao...