08/07/2013

Về Quê

           Quê nhà đạm bạc món rau tương
           Thanh vắng chiều rơi gội nhớ thương
           Tiếng kệ ngân vang tan thế sự
           Lời kinh thánh thót gọt sầu vương
           Nâu sồng sớm tối trôi trần tục
           Thiền định lắc lư siết nẻo đường
           Thoáng chốc bảy ngày như tích tắc
           Mai này trở lại gạt phong sương