20/06/2013

Đợi chờ

        Em nói còn lâu – anh sẽ chờ
        Dù cho chữ đợi biến thành mơ
        Cao sơn lưu thủy ôm thương nhớ
        Nước chảy đá mòn dệt sợi tơ
        Từ Thức du tiên trêu Nguyệt Lão
        Sao bằng dáng ngọc khích vu vơ
        Bóng câu vụt thoáng soi khung cửa
        Điểm trắng đầu xanh cũng sẽ chờ!