17/01/2014

Trăng Niềm Tin

            ...
               Trăng Vĩ Dạ đã đi vào văn học
               Trăng Niềm Tin soi sáng cả đêm ngàyKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét