19/06/2013

Con Cờ

Mải đến bây giờ em vẫn ghen
Cớ sao ngoan cố bước bon chen
Tim tôi đâu phải con cờ nhảy
Cứ thích tô màu vẽ đỏ đen

      Trao nhau ngày ấy trái tim hồng
      Đẹp nhất tình yêu những ước mong
      Cách trở thời gian em chẳng đợi
      Bây giờ muốn được có còn không?

               Phong lưu thực ảo diễn như niêm
               Đã được chẳng dừng muốn múc thêm
               Cái giá đang cầm đâu phải dễ
               Trăng già cô quạnh lạnh từng đêm!

                        Tham lam như thế đủ hay chưa?
                        Miệng lưỡi đề phòng lúc nắng mưa
                        Đừng ngỡ mày râu câu phục vụ
                        Trở cờ không gió húc rào thưa!