01/09/2013

họa LỐI XƯA

Sương mai ướt lịm cỏ đường xưa
Lối cũ rêu phong đã mấy mùa?
Nơi đó có quên Thu nắng sáng
Chốn này vẫn nhớ Hạ mưa trưa
Người đi sắc tím giăng chờ đợi
Ước hẹn đá vàng mắt biếc đưa
Dáng liễu trông xa ai trở lại
Nỗi lòng quặn thắt nói sao vừa?