04/10/2013

Bi - Hài

Vỡ kịch bi hài của một đời
Trông xa hạnh phúc lắm người ơi
Ở gần cay đắng chan đau khổ
Trong cuộc nát nhừ vá tả tơi
Đó đạo tào khang nhân quả đáo
Kia đường danh lợi nghĩa tình vơi
Nên chăng nhìn lại cho tường tận
Nhẫn nhịn vì nhau sống trọn đời