16/02/2014

SÁNG NAY


          Sáng nay chợt tỉnh giấc mơ màng
          Văng vẳng đâu xa réo rắt sang
          Ra cửa ngắm trăng, trăng đã xế
          Vào nhà uống nước, nước đang tan
          Cuộc đời cất bước không quay lại
          Sâu thẳm tất lòng mấy ngổn ngang
          Ai đó đêm khuya sao mở nhạc?
          Chắc là khó ngủ chuyện trần gian...