11/02/2014

Lạc nhau

            Tưởng đã lạc rồi xa mất nhau
            Bây giờ chạm mặt tết qua mau
            Hương xuân ngày ấy nay còn giữ?
            Đừng trách hờn chi một tiếng chào!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét